Kurucuların otomasyonu sağlık hizmetlerine getirmesinin 9 yolu – Teknolojik Haberler


Yıllardır otomasyon şirketlerin ve tüm sektörlerin çalışma şeklini değiştirerek endüstriler arasında dönüşümün temel itici gücü olmuştur. Ancak, 4,1 trilyon dolarlık bir sektör olan sağlık sektörü geride kaldı.

Sürekli yenilik yapan, gelişen ve uyum sağlayan bir endüstri için otomasyonu benimseme konusundaki çekingenlik sinir bozucu ama sonuçta şaşırtıcı değil. Sağlık hizmetleri, hastalar, ödeme yapanlar, sağlayıcılar ve ilaçlar arasında sürekli bir çekişme içinde olmaya devam ediyor. Bu itme ve çekme, gereksiz maliyetleri artırır, klinik kaliteyi etkiler ve hasta ile sağlayıcı memnuniyetsizliğine yol açar.

Suçu sadece yönetmeliklere yükleyemeyiz. Finansal hizmetler gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş diğer sektörlerde otomasyon, yüksek sürtünmeli süreçleri yeniden tanımladı. Örneğin otomasyon, tüketicilere, komisyonculara ve bankalara ilgili bilgiler, kurallar ve gerçek zamanlı işlemler sağlayarak ipotek sigortacılığını dönüştürdü. Yerleşik bankalar yeni girişimleri kucakladıkça, yatırımcılar sürtüşmeyi azaltmak ve doğruluğu artırmak için yeni yollara yöneldi ve yıllık ipotek oluşumunu son on yıla kıyasla yaklaşık %40 artırdı.

Sağlık hizmetlerinde benzer kazanımlar için muazzam bir fırsat var, ancak uzun vadeli başarı, sağlık görevlilerinin gerçekten otomasyona bağlı kalmasını gerektiriyor.

Devam eden COVID-19 salgını sağlık sistemimizde önemli çatlaklar ortaya çıkardı. Sağlık sistemleri ve ödeme yapan yöneticiler, The Great Resignation’a bağlı artan işçilik maliyetleri ve dijital-yerli startup’ların patlamasından kaynaklanan hasta zihin paylaşımındaki azalma ile mücadele ederken, rekabetçi kalabilmek için otomasyona ihtiyaçları olacak.

Uzamış uygulama döngüleri, yeterli klinisyen katılımının olmaması ve yatırım getirisinin ölçülmesinin zor olması nedeniyle oluşan sürtüşme, bizi teknolojiye şüpheyle bakan bir sağlık sistemiyle baş başa bıraktı.

Otomasyon, daha dayanıklı ve verimli bir sağlık hizmeti sisteminin anahtarıdır, ancak anlamlı bir şekilde benimsemeyi artırmak zor olmaya devam etmektedir. Bu sularda gezinmeye çalışan girişimciler, başarı şanslarını artırmak için aşağıdaki pazara açılma taktiklerini göz önünde bulundurmalıdır:

Belirli bir ‘başlangıç’ sorununa dar bir şekilde odaklanın

Platformunuz birden fazla şey yapabiliyor olsa bile, kısa devreye alma süreleri, minimum müşteri kaynağı gereksinimleri ve net başarı ölçütleri olan gerçekten iyi yaptığınız bir şeyle potansiyel müşterilere “yerleşik” yardımcı olmaya odaklanmalısınız.

Ölçülebilir metriklerde başarıyı net bir şekilde tanımlayın

ROI, doğası gereği genellikle hem nitel hem de niceldir, bu nedenle, takip edilmesi imkansız olan ısmarlama ROI çerçeveleri oluşturmak yerine, teklifiniz ve ağırlık KPI’larınız için çerçeveyi olası müşteri nüanslarına göre farklı şekilde tanımlamak önemlidir.

Lansmandan sonraki bir yıl içinde 1x-2x yatırım getirisi sağlayın

Açıkça tanımlanmış başarı ölçütlerine sahip olmak, otomasyon platformlarının lansmandan sonraki altı ila on iki ay içinde değer göstermesini sağlamalıdır. İdeal olarak, şirketler düşük fiyatlandırmadan kaçınmak için ilk dağıtım için 1x-2x yatırım getirisini hedeflemelidir. Bir bütçe döngüsü içinde yatırım getirisi göstermek, şirketleri gelecekteki genişleme için iyi konumlandıracaktır.Kaynak : https://techcrunch.com/2022/06/22/9-ways-founders-can-bring-automation-to-healthcare/

Yorum yapın